Getekendportret.nl

Profiel

Getekendportret, door Joost van der Krogt
Zelfportret, 1971

JOOST VAN DER KROGT

Woon-en werkplaats

Zaandam

Opleidingen

Kweekschool De Voorzienigheid, Amsterdam (1965).
Gerrit Rietveld Academie Amsterdam (Vrije grafiek en tekenen) (1973).
Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam, doctoraal (1980).

Lidmaatschap

Amsterdamse kunstenaarsvereniging De Onafhankelijken (sinds 1973).
Platform voor kunstenaars Tengel (Zaandam) (sinds 1997).

Kunstenaar en lerares

In mijn werkzame leven komen twee aspecten beurtelings naar voren:
het sociale aspect in mijn werk als docent in het Speciaal Voortgezet Onderwijs en daarnaast mijn werk als beeldend kunstenaar.
Beide aspecten vloeiden van tijd tot tijd in elkaar over.

Van 2015 tot 2020 gaf ik les in portrettekenen bij Fluxus (Zaandam). Van 2006 tot op heden geef ik periodiek les, aan leden van de Amsterdamse vereniging De Zondagsschilders.

Portrettekenen

De aanzet tot het tekenen van portret- in-opdracht was de opdracht die ik kreeg van toenmalig directeur Teun Everaarts van Zorgcentrum Het Mennistenerf. Zijn standpunt was: “Als de bewoners niet meer naar buiten kunnen, laten wij de wereld voor hen naar binnen komen”. Deze opvatting sloot aan bij mijn wens om mensen te tekenen die weinig of geen bezoek kregen. Hierdoor kreeg ik de vrijheid om in 2007 en 2008 een aantal bewoners te tekenen. Van een keuze uit deze portretten, kwam het boek Getekend tot stand.

(..)”Joost heeft mensen getekend zoals ze zijn. Ze kijkt, ze praat, ze luistert, ze is stil, ze schetst en tussen de rimpels door ziet ze die ene mens.”(..)

(In het voorwoord van het boek)

NHD, Joost & Hr. Kleiss